V: Kunt u aangeven welke bloedonderzoeken moeten worden gedaan en hoe vaak dat moet gebeuren als de behandeling is begonnen? Ik doe de CEA elke 3 maanden, die voortdurend stijgt. Mijn dokter weet niets van DCA, maar is bereid met mij samen te werken als zij weet wat er regelmatig gecontroleerd moet worden. Keith

A: Beste Keith,
dank u voor uw vraag. Kortom, je moet je volledige bloedbeeld, je leverenzymwaarden (AST, ALT, GGT), bilirubine, CRP (C reactief proteïne), creatinine, ureum, elektrolyten en CEA controleren.

-Leverenzymen zijn belangrijk om uw leverfunctie te controleren. Zelden, maar ze kunnen verhoogd raken door de DCA en de andere natuurlijke behandelingen die je krijgt. Ze kunnen ook stijgen als u te veel paracetamol/acetaminophen (Tylenol), antibiotica of andere medicijnen neemt die een leverreactie kunnen veroorzaken. Ook cytotoxische chemotherapie kan leverschade en verhoging van leverenzymen en bilirubine veroorzaken.

Stop met DCA als u een abnormale verhoging van leverenzymen (AST, ALT, GGT) ondervindt die 2,5 maal hoger is dan de bovengrens van de normale waarde. Neem 1) silymarine of mariadistel, 2) essentiële fosfolipiden. Neem een pauze tot de leverenzymen weer normaal zijn. Dan kunt u DCA hervatten.

-CEA is een tumormarker die zeer nuttig is voor het volgen van de dynamiek van kanker. Een toename van CEA kan erop wijzen dat de tumor groeit, terwijl een afname van CEA erop kan wijzen dat de tumor kleiner wordt. Laat regelmatig om de 3 maanden controleren of de kanker op de therapie reageert en of er sprake is van stabilisatie.
Zo zouden uw papieren eruit moeten zien.

– Volledig bloedonderzoek / Volledig bloedbeeld. Dit is een basis bloedonderzoek dat in elk ziekenhuis of kliniek moet worden gedaan. 1) Verlaagd HGB (hemoglobine) kan betekenen dat je bloedarmoede door ijzertekort, andere soorten bloedarmoede of chronische bloedingen hebt. 2) Verlaagde WBC (witte bloedcellen) en neutrofielen komen vaak voor 1-3 weken na cytotoxische chemotherapie en kunnen wijzen op een onderdrukte beenmergfunctie. Dit kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor infecties en koorts. 3) Een laag aantal bloedplaatjes (minder dan <30) kan erop wijzen dat u vatbaarder bent voor bloedingen na medische ingrepen of wanneer u zich bezeert. Een voorbeeld van een volledig bloedonderzoek zou zijn:

– Basic metabolic panel. Het toont de biochemische eigenschappen van het bloed die belangrijk zijn om de functie van de nieren, de lever en andere organen te controleren. 1) Glucose laat zien of u diabetes of chronisch katabolisme heeft, 2) Creatinine vertelt veel over uw nierfunctie. Verhoging boven het normale niveau wijst meestal op een verminderde nierfunctie, uitdroging, 3) Ureum geeft ook de nierfunctie aan en de katabolisme-intensiteit in het lichaam, aangezien het een bijproduct is van de eiwitafbraak, 4) Het calciumgehalte kan verhoogd zijn als er endocriene stoornissen zijn, het is ook vaak verhoogd als men kanker heeft (vooral longkanker), 5) Het albumine- en eiwitgehalte is belangrijk om te controleren als u aan cachexie lijdt; als het verlaagd is, kunt u overwegen meer eiwit aan uw dieet toe te voegen of extra eiwitsupplementen te gebruiken. 6) Natrium, kalium en chloride zijn belangrijk omdat zij de bloeddruk op peil houden en bijdragen tot het opwekken van zenuwimpulsen. Niveaus onder of boven de norm kunnen in sommige gevallen gevaarlijk zijn. Belangrijke kaliumdalingen of -verhogingen kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. 7) Alkalische fosfatase kan verhoogd zijn in geval van obstructie in de gal of als uitzaaiingen botafbraak veroorzaken. 8) LDH is meestal verhoogd bij leukemie, het geeft aan dat er afbraak van bloedcellen plaatsvindt. 9) AST, ALT en GGT enzymen zijn belangrijk om uw leverenzymen te controleren.

Een voorbeeld van een uitgebreid metabool panel zou zijn:

– Tumormarkers. Deze biomarkers zijn nuttig bij het volgen van de effectiviteit van de therapie. Hun verhoogde of verlaagde niveaus kunnen u helpen de veranderingen van uw kanker te volgen. De meest nauwkeurige tumormarkers die correleren met de grootte van de tumor zijn – 1) CA-125 (voor eierstokkanker), 2) PSA (voor prostaatkanker) en 3) CEA (voor darmkanker). U kunt ze om de 3 maanden herhalen om te zien hoe goed de kanker op de behandeling reageert.

—————-
Doe deze bloedtests indien mogelijk minstens om de 1 of 2 maanden of vóór een belangrijke ingreep om uw situatie te volgen en verdere stappen met uw oncoloog te bespreken.

Wanneer u een antikankerbehandeling volgt, is het ook nuttig om ten minste eenmaal per 3 maanden een Computed Tomography (CT-scan) of een Magnetic Resonance Imaging Scan (MRI-scan) te laten maken. Ook echografie kan informatie opleveren. CT-scans zijn het meest waardevol voor het opsporen van de meeste vormen van kanker, zoals longkanker, leverkanker, darmkanker, uitgezaaide kanker en andere. Een MRI-scan is waardevol voor het opsporen van

. Deze beeldvormende tests moeten informatie verschaffen of de tumor groeit of krimpt.
—————–
Deze tests zijn echt nuttig om een volledig beeld te krijgen van uw gezondheid en de veranderingen in de tumor. Uw arts moet volledig op de hoogte zijn van deze tests en u het belang ervan in detail uitleggen.

Geef een reactie