V: Hallo, ik wilde graag weten of deze studies in 2018 nog steeds worden gedaan en zo ja, hoe men deel kan uitmaken van deze studies. Donyale

A: Hallo Donyale.
We zijn er zeker van dat veel studies met betrekking tot DCA nog steeds worden voortgezet tot op de dag van vandaag. Klinisch onderzoek waarbij DCA wordt uitgeprobeerd op mensen met de diagnose kanker wordt echter minder vaak uitgevoerd. Dergelijke studies vergen veel geld om ziekenhuizen en artsen te sponsoren om eraan deel te nemen.

Aangezien Natriumdichlooracetaat een generiek geneesmiddel is en geen enkel farmaceutisch bedrijf uitsluitend winst kan maken uit zijn investering in verder onderzoek, is het wat moeilijker om nieuwe klinische proeven te vinden die deelnemers zoeken.

Toch zijn er in het verleden talrijke klinische proeven uitgevoerd. U kunt ook tientallen klinische gevallen vinden die succesvolle DCA-therapie bij kankerpatiënten laten zien. U kunt deze papers vinden op onze pagina: “DCA onderzoek”.

Als u aan dergelijke onderzoeken wilt deelnemen, kunt u het beste contact opnemen met een oncoloog die bekend is met natriumdichlooracetaat.

Geef een reactie