• Bericht gepubliceerd op:januari 5, 2017
📖 3 mins.

Glioblastoma staat bekend als een agressieve vorm van hersenkanker met een hoge weerstand tegen celdood en een slechte respons op bestaande geneeswijzen. Dit alles laat ons erop gebrand zijn nieuwe behandelingsmogelijkheden te onderzoeken.

Nog niet zo lang geleden heeft een medisch wetenschapper, dokter Evangelos Michelakis, en zijn team een reeks onderzoeken uitgevoerd in verband met de behandeling van GBM (Glioblastoma multiforme). Men bedacht dat een ideaal therapeutisch middel de bloed-hersenbarrière moet kunnen passeren en selectief kankercellen moet kunnen aantasten zonder het gezonde weefsel van het lichaam te schaden.

Hun keuze, natriumdichlooracetaat, had inderdaad dergelijke eigenschappen en bleek geen hematologische, cardiale, renale of levertoxiciteit te vertonen. Dit leidde de onderzoekers tot een van de meest opmerkelijke studies met betrekking tot DCA met levende patiënten, die later leidde tot de volgende ontdekkingen.

Het blijkt dat DCA kankercelsterfte induceert, de vasculariteit van de tumor vermindert en de groei van de Glioblastoma maligniteit vertraagt. Het belangrijkste is dat Dichlooracetaat effectief zou kunnen dienen in combinatietherapie met andere behandelingen tegen deze bijzondere vorm van dodelijke hersenkanker.

DCA voor kanker veroorzaakt apoptose, vertraagt de tumorgroei en vermindert de vorming van bloedvaten in tumoren.

Aangezien Glioblastoma multiforme een sterk vasculaire tumor is, is het proces van nieuwe bloedvatgroei van grote invloed op de voeding en uitbreiding van de kanker. Helaas bevordert de zure omgeving van de kwaadaardige cellen ook de afbraak van de interstitiële matrix, wat leidt tot uitzaaiing via de bloedvaten en de verslechtering van de toestand van de kankerpatiënt. Verrassend genoeg bleek dat DCA de vorming van nieuwe haarvaten in Glioblastoma vertraagde. Het post-DCA hersenkankerweefsel had een aanzienlijk verminderde vasculariteit en een verminderd netwerk van bloedvaten.

Verder werd aangetoond dat DCA apoptose bevordert en de groei van kanker in Glioblastoma’s vermindert.Niet alle geneesmiddelen zijn in staat de bloed-hersenbarrière te passeren, maar blijkbaar had dichlooracetaat precies de juiste grootte om een dergelijke taak te volbrengen en zijn specifieke anti-kanker effect te induceren.

Het team van wetenschappers had een opmerkelijke gelegenheid om hersenweefsel van levende patiënten te vergelijken dat voor en na de behandeling met DCA was behandeld. Zij ontdekten dat het weefsel na de behandeling minder kankercellen vertoonde, wat een gevolg was van een verhoogd aantal kwaadaardige celdood en een verminderde proliferatie van Glioblastoma multiforme. De beelden van de hersenscan lieten dezelfde verheugende resultaten zien:

Effecten van DCA voor Glioblastoma. Natriumdichlooracetaat behandeling voor kanker

Tenslotte bewees de studie dat DCA in combinatie met andere behandelingen een veelbelovende manier zou kunnen zijn om GBM te bestrijden. De onderzoekers suggereren dat een niet-giftige stof als dichlooracetaat zowel voor als na radiotherapie en chirurgie kan worden gebruikt. Zij vermelden ook dat DCA het potentieel van standaardtherapieën kan vergroten.

Momenteel is TMZ (temozolomide) een populaire keuze van medicatie tegen GBM. De studie suggereert dat het effect van de kankerbehandeling verder kan worden vergroot door natriumdichlooracetaat en temozolomide te combineren.

Deze informatie laat ons in vervoering en laat ons raden – zou dit een nieuwe effectieve aanpak van deze ongeneeslijke ziekte kunnen zijn?

Als u geïnteresseerd bent in de studie en het potentieel van natriumdichlooracetaat op kanker, lees dan hieronder verder:
Metabolic Modulation of Glioblastoma with Dichloroacetate

Geef een reactie