📖 19 mins.

Natriumdichlooracetaat (gewoonlijk DCA genoemd) is een zout van natrium en dichloorazijnzuur. De formule van de verbinding is Cl2 CH COONa. De structuur van de molecule lijkt op de combinatie van keukenzout en azijn.

Onder normale omstandigheden komt de stof voor in poedervorm, met een witte kleur en is oplosbaar in water.

Natriumdichlooracetaat is niet octrooieerbaar en heeft geen beperkingen op het vervoer, het kan vrij worden verkocht zonder strenge voorschriften.

De verbinding wordt gewoonlijk in laboratoria gesynthetiseerd. Kleine hoeveelheden zijn echter wijdverspreid in het milieu als nevenproduct van waterchlorering. DCA kan ook van nature voorkomen in diverse rode algen, waaronder Asparagopsis taxiformis.

In de geneeskunde wordt natriumdichlooracetaat al meer dan 40 jaar gebruikt voor de behandeling van kinderen met genetische mitochondriale aandoeningen. De farmacologie ervan werd uitgebreid bestudeerd.

DCA is onderzocht in cellen, dieren, kinderen en volwassenen voor verschillende aandoeningen als monotherapie of in combinatie met andere therapieën.

Verhaal van DCA

 • 1983 Aangeboren melkziekte
 • 1987 Ischemische beroerte / Hartaanval
 • 2007 Kanker
 • 2017 Pulmonale arteriële hypertensie
 • 2018 Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • 2019 Endometriose

Natriumdichlooracetaat is een fascinerende kleine molecule. De eerste bijdragen aan het onderzoek ervan begonnen in de jaren 70. Langzaam maar zeker groeide het uit tot een oefening in lateraal denken, die mensen over de hele wereld bij elkaar bracht. (Ref.)

Honderden gepubliceerde studies, waarvan sommige gefinancierd door de FDA, probeerden te onthullen of dit medicijn een nieuwe manier kon worden om verschillende ongeneeslijke ziekten te behandelen. (Ref.)

Aan de andere kant, aangezien DCA vaak wordt aangetroffen in het water om ons heen, financierden autoriteiten zoals de Amerikaanse en de Australische regering wetenschappers om de veiligheid van deze onbekende stof te onderzoeken. (Ref.)

Kort daarna kreeg DCA veel aandacht doordat het een geneesmiddel werd dat kan helpen bij de behandeling van een groot aantal ziekten. Tot op de dag van vandaag blijft het het enige beschikbare geneesmiddel voor de behandeling van kinderen met erfelijke fouten in het mitochondriale metabolisme. (Ref.)

DCA is ook werkzaam gebleken bij de behandeling van aandoeningen als diabetes, verhoogd serumcholesterol en triglyceriden en amyotrofische laterale sclerose (ALS). (Ref.1), (Ref.2), (Ref.3), (Ref.4)

In de afgelopen decennia heeft de molecule zijn plaats gevonden in tientallen klinische proeven met patiënten. De studies met natriumdichlooracetaat tonen succes bij de behandeling van veel voorkomende, maar moeilijk te behandelen aandoeningen, waaronder pulmonale arteriële hypertensie, chronisch vermoeidheidssyndroom, endometriose en maligniteiten. (Ref.1), (Ref.2), (Ref.3), (Ref.4)

Tegenwoordig wordt DCA niet alleen vaak gezien in lopend klinisch onderzoek, het medicijn wordt ook gebruikt om mensen in alternatieve geneeskundige klinieken wereldwijd te behandelen. Bovendien wordt natriumdichlooracetaat vaak aan patiënten aangeboden als een off-label geneesmiddel in de eerstelijns gezondheidszorg.

Sinds 1983 wordt Dichlooracetaat in de praktijk gebracht voor de behandeling van kinderen met congenitale melkziekte. DCA verbetert zowel de levenskwaliteit als de overleving van patiënten die lijden aan gevaarlijke mitochondriale aandoeningen. (Ref.1), (Ref.2)

Het medicijn doet dit door het stimuleren van de enzymen van het Pyruvaat dehydrogenase complex in onze mitochondriën. Wanneer aërobe glucose-oxidatie en melkzuuroxidatie weer mogelijk zijn, kan de normale celstofwisseling weer plaatsvinden.

Kinderen die DCA gebruiken bereiken lagere serumconcentraties lactaat, en ontwikkelen dus minder ernstige systemische metabole acidose. Hierdoor kunnen deze jonge patiënten gezonder leven, vooral in combinatie met andere medische ingrepen.

Vooral de eerdere klinische proeven, waarin DCA werd gebruikt voor de behandeling van kinderziekten, spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de optimale en veilige concentraties voor therapeutische doeleinden.

De bijwerkingen en de veiligheid op lange termijn van het geneesmiddel werden nauwgezet onderzocht tijdens de lange jaren van onderzoek, wat een snelle overgang naar de behandeling van andere medische aandoeningen mogelijk maakte. (Ref.)

Sinds 1987 wordt DCA onderzocht op het beheersen van de gevolgen van ischemische beroertes en hartaanvallen. Verschillende belangrijke mechanismen bleken de sleutel te zijn tot het herstel van deze medische noodsituaties.

In wezen voorkomt dichlooracetaat post-hypoxische lactaataccumulatie in het beschadigde weefsel, waardoor de kans op een slechte afloop afneemt. Bij een myocardinfarct verbetert DCA de functie van het beschadigde hart aanzienlijk. (Ref.1), (Ref.2)

∙ In 2007werd de antitumorwerking van natriumdichlooracetaat ontdekt. Verrassend genoeg gebeurde deze verbazingwekkende doorbraak bij toeval.

Het onderzoeksteam, onder leiding van Dr. Evangelos Michelakis, onderzocht Natriumdichlooracetaat als een nieuwe manier om hartaandoeningen aan te pakken. Tijdens het onderzoek merkten de wetenschappers op dat de chemische onevenwichtigheden die optreden in tumorcellen en mitochondriën een potentieel doelwit zouden kunnen zijn om neoplasma’s te genezen met DCA.

Om deze ontdekking te testen implanteerden de onderzoekers tumorcellen van hersenen, borst en long in ratten. Zodra de DCA-behandeling werd toegepast, stierf de meerderheid van de kankercellen, sommige tumoren begonnen binnen enkele uren te krimpen. De werking van de verbinding liet gezonde en normale cellen ongedeerd.

De experimentele knaagdieren bleken geen toxische bijwerkingen te ondervinden. Bovendien namen de tumorcellen drastisch in omvang af. Het resultaat was zeker anders dan bij conventionele chemotherapie.

De ontdekking werd cruciaal voor het inzicht dat kwaadaardige ziekten met succes konden worden behandeld door het herstellen en handhaven van een normaal celmetabolisme in kankercellen. In hetzelfde jaar werd een paper van deze wetenschappelijke rapporten openbaar gemaakt. (Lijst van studies – DCA voor kanker)

Deze innovatieve aanpak wekte wereldwijd grote belangstelling. Kort daarna bevestigden meer in vitro en in vivo experimenten het krachtige bewijs van de antitumoractiviteit van natriumdichlooracetaat.

Het was onvermijdelijk dat artsen en patiënten heel graag wilden zien of het hergebruikte geneesmiddel de klinische setting kon bereiken. Dit leidde uiteindelijk tot een van de eerste klinische proeven met DCA bij mensen in 2010. De resultaten van de proef waren veelbelovend, maar zonder voldoende financiering werd verder onderzoek onmogelijk. (Ref.)

Omdat het een goedkoop, algemeen beschikbaar geneesmiddel is waarvan het patent tien jaar geleden afliep, waren farmaceutische bedrijven helaas niet geïnteresseerd in het financieren van meer klinisch onderzoek, omdat het geen winst zou opleveren. Daarom bleef de vooruitgang in het DCA-onderzoek traag verlopen.

Niettemin leidden aanvullende kleine klinische proeven en gepubliceerde klinische gevallen tot een beter begrip van hoe DCA kan worden gebruikt om kwaadaardige ziekten te behandelen.

Vandaag is bekend dat de stof kan worden gebruikt als een krachtig hulpmiddel bij de behandeling van kanker. (Ref.)

Daarom is DCA gebruikt als alternatieve therapie voor de behandeling van kanker onder professioneel medisch toezicht in een van Canada’s eerste DCA-klinieken.

In de daaropvolgende jaren begonnen tientallen innovatieve, integratieve medische centra in Amerika, Europa en Azië de weg te wijzen naar een nieuwe definitie van de behandeling van kanker met natriumdichlooracetaat.

Bezoek voor meer informatie de pagina DCA voor kanker.

In 2017 werd een van de eerste klinische studies afgerond die DCA gebruikte voor het verbeteren van de gezondheid van mensen met pulmonale arteriële hypertensie (PAH). (Ref.)

PAH is een progressieve ziekte waarbij de bloedvaten verstijfd raken door overtollig spierweefsel in de wanden van de longslagaders. In dat geval heeft het bloed het moeilijker om vanuit het hart de longen te bereiken waar het zuurstof krijgt.

Een groep wetenschappers uit Canada ontdekte dat deze veranderde spiercellen tumorachtige kenmerken hebben die kunnen worden omgekeerd en behandeld met natriumdichlooracetaat. Zij stelden dat het metabolisme een essentiële rol speelt in de ontwikkeling van de ziekte en besloten deze theorie te testen in reële omstandigheden. (Ref.)

Kort daarna bleek uit een klinische proef met 20 deelnemers dat genetisch gevoelige patiënten met pulmonale arteriële hypertensie reageren op een behandeling met DCA met een meetbare afname van hun longhypertensie. Binnen 1-3 maanden ervoeren de mensen een verbetering van de symptomen in het dagelijks leven, gekoppeld aan een opmerkelijk lichamelijk herstel.

De positieve resultaten werden waargenomen bij deelnemers die natriumdichlooracetaat innamen in combinatie met andere PAH-behandelingen zoals Sildenafil.

Lees het artikel – hoe DCA de symptomen van pulmonale arteriële hypertensie kan verbeteren?

In 2018 toonde een proefonderzoek in Europa, België, aan dat DCA de symptomen van Myalgische encefalomyelitis / Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME / CVS) kan behandelen.

Meer dan de helft van de patiënten die deelnamen aan de klinische studie rapporteerden een gemiddelde positieve verbetering van 60% in hun vermoeidheidsscores. Veel leden van de ME / CVS online gemeenschap wisten later vergelijkbare resultaten te behalen bij het gebruik van een vergelijkbaar DCA-protocol. (Ref.1), (Ref.2)

De energie in ons lichaam wordt grotendeels opgewekt door mitochondriën, ook wel bekend als de krachtpatsers van de cel. Er wordt verondersteld dat ME/cvs-patiënten een verminderde functie van deze cellulaire kleine structuren hebben, wat leidt tot extreme vermoeidheid.

Van natriumdichlooracetaat is bekend dat het de mitochondriale activiteit herstelt. Dit zou kunnen verklaren waarom DCA kan leiden tot hernieuwde energieniveaus en een algehele verbetering bij ME/cvs-patiënten.

Het oorspronkelijke DCA voor ME / CVS protocol omvat ook aanvullende voedingssupplementen die bijdragen aan de gezondheid van mitochondriën.

Lees meer over Myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom en hoe het kan worden behandeld met DCA.

In 2019 ontdekte een Endometriose onderzoeksgroep van de Universiteit van Edinburgh dat de ziekte succesvol kan worden behandeld met DCA.

Endometriose is een chronische aandoening die slopende pijn, ongemakkelijke geslachtsgemeenschap, zware menstruaties en onvruchtbaarheid veroorzaakt. Geschat wordt dat 1 op de 10 vrouwen tussen 18 en 40 jaar aan deze aandoening lijdt. Helaas bestaat er geen genezing en de laatste decennia is er geen grote vooruitgang geboekt in de behandeling van de ziekte. (Ref.)

Interessant is dat wetenschappers door trial-and-error ontdekten dat ontheemde endometriumcellen een ander metabolisch type hebben dan die in gezonde vrouwen. In vitro onderzoek toonde aan dat endometriosecellen hogere concentraties lactaat produceren, die wellicht met natriumdichlooracetaat kunnen worden afgezwakt.

De theorie werd al snel getest in laboratoriummodellen. Met de nieuw verworven kennis slaagden de onderzoekers erin de endometriotische laesies bij muizen in slechts een week tijd aanzienlijk te verkleinen. (Ref.)

De studie overtuigde de onderzoekers ervan dat DCA eindelijk de ontbrekende sleutel zou kunnen zijn in de behandeling van endometriose symptomen. In korte tijd vond een verkennende klinische proef plaats in Schotland. Dertig vrouwen met door laparoscopie bevestigde oppervlakkige endometriose kregen gedurende 12 weken dagelijks een middelgrote dosis DCA.

De klinische proef eindigde met succes, sommige vrouwen konden eindelijk het leven gaan ervaren zonder zich gevangen te voelen in hun diagnose. Na deze opwindende resultaten zou een andere grotere klinische studie op komst kunnen zijn. (Ref.)

In de nabije toekomst zou DCA de eerste niet-hormonale behandeling kunnen worden die de oorzaak van deze slopende ziekte aanpakt.

Lees de DCA voor Endometriose sectie voor de laatste updates en details over de behandeling van endometriotische aandoeningen.

 

Hoe werkt DCA?

DCA wordt al meer dan 40 jaar onderzocht en gebruikt bij patiënten. Gedurende deze periode zijn de belangrijkste kenmerken van het werkingsmechanisme goed geobserveerd. (Ref.)

Toch kan de eenvoudige vraag hoe natriumdichlooracetaat zijn werk doet de meerderheid op het hoofd laten krabben. Om het simpel te zeggen: DCA kan helpen de afwijkingen van onze stofwisseling weer te normaliseren. (Ref.)

De term “metabolisme” kan worden gedefinieerd als de som van alle chemische processen in een levend organisme die ons in leven houden. Onze stofwisseling bepaalt welke stoffen nuttig en voedzaam zijn. Het bepaalt ook welke stoffen giftig zijn en verwijderd moeten worden.

Sommige ziekten veranderen de manier waarop onze stofwisseling gewoonlijk werkt. Deze veranderingen leiden tot de progressie van bepaalde ziekten, zoals in het geval van congenitale melkziekte, pulmonale arteriële hypertensie en endometriose. (Ref.1), (Ref.2), (Ref.3)

Evenzo biedt een abnormaal metabolisme unieke voordelen voor tumorcellen. Niet alleen bevordert het onevenwicht van de cellulaire micro-omgeving de groei en uitzaaiingen, maar het helpt tumoren ook het immuunsysteem en de natuurlijke “geprogrammeerde” celdood (apoptose) te omzeilen. Beide beschermen ons tegen de ontwikkeling van kwaadaardige ziekten. (Ref.)

In de regel vindt de stofwisseling plaats in de cellen, de kleinste eenheden van ons lichaam. De cel bevat kleine belangrijke structuren, mitochondriën genaamd, die vaak de cellulaire krachtpatsers worden genoemd. Waarom verdienen ze zo’n naam?

Ongeveer de helft van onze dagelijkse calorie-inname passeert de mitochondriën, waar het wordt omgezet in ongeveer 90% van de chemische energie die we gebruiken voor onze dagelijkse functies. Deze structuren ontgiften ook de gifstoffen die zich in ons lichaam ophopen.

Net zo belangrijk is dat mitochondriën de oude versleten cellen een signaal geven wanneer het tijd is om te gaan. Zo beschermt het lichaam zichzelf tegen defecte en kwaadaardige cellen. We kunnen dus gerust aannemen dat mitochondriën een vitale rol spelen in onze stofwisseling en gezondheid. (Ref.1), (Ref.2)

Maar wat gebeurt er als deze kleine structuren niet zo goed werken? Dan raakt de harmonie van onze biochemie verstoord, wat schadelijke klinische gevolgen kan hebben.

We halen bijvoorbeeld minder energie uit de voedingsstoffen die we met voedsel binnenkrijgen, produceren meer afvalstoffen, dit leidt tot een verhoogde extracellulaire zuurgraad, wat op zijn beurt de symptomen verergert.

We voelen niet alleen extreme vermoeidheid of pijn, maar ook onze natuurlijke beschermingsmechanismen worden onderdrukt. En dat is maar om een paar voorbeelden te noemen.

Waar komt natriumdichlooracetaat om de hoek kijken? DCA heeft een herstellende werking op geblokkeerde en slecht functionerende mitochondriën. Zodra DCA oraal of per injectie wordt toegediend, stimuleert het de enzymen in het pyruvaat dehydrogenase complex (PDC) door het afremmen van pyruvaat dehydrogenase kinase (PDK) binnen 15-30 minuten na een enkele dosis. (Ref.)

PDK komt vaak tot overexpressie bij tumoren, pulmonale arteriële hypertensie, chronisch vermoeidheidssyndroom/myalgische encefalopathie en endometriose. De verhoogde activiteit van PDK blokkeert de PDC, wat op zijn beurt leidt tot mitochondriale energiefalen en disfunctie. (Ref.1), (Ref.2), (Ref.3), (Ref.4)

Door de PDK te onderdrukken, herstelt natriumdichlooracetaat de functie van de mitochondriën. Vervolgens worden de normale celademhaling en energieproductie hervat. De therapeutische effecten blijven 12-24 uur na inname van DCA. Als het medicijn regelmatig wordt ingenomen, leidt het tot het verdwijnen van de symptomen en de achteruitgang van de ziekte. (Ref.)

Als we dieper graven, realiseren we ons dat het een complex onderwerp is, omdat het elke ziekte op een andere manier helpt. Om meer te weten te komen over de aandoening die u het meest interesseert, kunt u de gedetailleerde artikelen raadplegen:

 • DCA voor kanker
 • DCA voor pulmonale arteriële hypertensie
 • DCA voor chronisch vermoeidheidssyndroom
 • DCA voor Endometriose

 

Natriumdichlooracetaat dosering

 • Orale toediening
 • Intraveneuze toediening

Er zijn twee manieren om DCA in te nemen: oraal of intraveneus.

De grote voordelen van orale toediening boven intraveneuze toediening zijn de lagere kosten van het geneesmiddel, het gemak en het feit dat er geen arts of speciale apparatuur nodig is om natriumdichlooracetaat intraveneus toe te dienen.

Anderzijds heeft intraveneus DCA zijn eigen voordelen – minder risico op bijwerkingen, een sterker therapeutisch effect en het hoeft maar twee keer per week te worden toegediend.

Orale toediening

De snelste manier om de precieze dagelijkse dosis natriumdichlooracetaat voor een specifieke aandoening te weten te komen is door gebruik te maken van de nieuwe en verbeterde DCAGuide.org calculator die regelmatig wordt bijgewerkt.

De dosis wordt berekend op basis van een eenvoudige wiskundige formule.

A kg x B mg/kg = C mg

(Lichaamsgewicht x Dosissterkte = Dagelijkse DCA-dosis)

A – Lichaamsgewicht van een patiënt. Voer de waarde in zonder het overtollige lichaamsgewicht. Gebruik indien mogelijk het aangepaste ideale lichaamsgewicht op basis van geslacht, leeftijd en lengte. Om uw aangepast ideaal lichaamsgewicht te kennen, bezoek deze sitelink.

B – DCA doseringssterkte. De gewone dosis DCA is 15 mg/kg, de laagste effectieve dosis DCA is 6,25 mg/kg, een hoge dosis DCA is 25-50 mg/kg per dag.

C – Dagelijkse dosis DCA. Het medicijn moet tweemaal daags worden ingenomen, de ene helft bij het ontbijt en de andere helft bij het avondeten. Afhankelijk van het schema moet in het weekend of elke derde week een pauze van natriumdichlooracetaat worden ingelast.

Doseerschema voor kanker en pulmonale arteriële hypertensie.

Voor de beste resultaten bij de behandeling van tumoren en pulmonale arteriële hypertensie gebruikt u het schema van veertien dagen AAN, zeven dagen UIT. Daarna herhalen.

Zo wordt het beste therapeutische effect verkregen. Bovendien krijgt de persoon voldoende tijd om overtollig DCA uit het lichaam te spoelen voor een volgende cyclus, om het risico van bijwerkingen te minimaliseren. (Ref.)

Doseerschemachronisch vermoeidheidssyndroom/myalgischeencefalomyelitis en endometriose.

Voor de beste resultaten bij CVS/ME en endometriose is het schema van vijf dagen AAN, twee dagen UIT wellicht het beste. De cyclus moet elke week worden herhaald.

Voor de symptomen van deze aandoeningen verdient een constantere inname van DCA zonder grotere pauzes de voorkeur. Afwisselende cycli van een week lijken de beste keuze. Natriumdichlooracetaat moet van maandag tot en met vrijdag worden ingenomen, terwijl op zaterdag en zondag een pauze moet worden ingelast.

Intraveneuze toediening

Gewoonlijk moeten patiënten worden behandeld vanaf een lagere dosis – 20 mg/kg tweemaal per week (maandag en donderdag).

Als de behandeling goed wordt verdragen en er na de eerste twee infusies geen bijwerkingen worden waargenomen, kan men beginnen de dosis elke week met 10 mg/kg te verhogen.

Bijvoorbeeld, titreren tot 30 mg/kg de tweede week, tot 40 mg/kg de derde week, tot 50 mg/kg de vierde week enz. Als er geen ernstige bijwerkingen optreden, kan de intraveneuze dosis natriumdichlooracetaat langzaam worden verhoogd tot 80 mg/kg.

Een optimale dosering wordt bereikt in een bereik van 50 mg/kg tot 80 mg/kg. De meest gunstige dosis is de dosis die de beste voordelen biedt en toch geen significante bijwerkingen veroorzaakt. Dit is voor elke persoon verschillend en elk geval moet individueel worden beoordeeld.

De IV DCA moet worden geïnjecteerd in een zak NaCl 0,9 % 500 ml of Lactated Ringer’s 500 ml en intraveneus worden toegediend over een periode van 45 tot 60 minuten met een snelheid van ongeveer 8-9 mL/min.

Waar mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan een gelacteerde Ringer-oplossing boven een zoutoplossing.

Indien mogelijk moet, nadat de intraveneuze toediening van DCA is voltooid, intraveneus Alfa-liponzuur 600 mg en intraveneus Vitamine B1 100 mg worden toegediend.

Na de infusies moet de patiënt dagelijks oraal Alfa-liponzuur en Vitamine B1 supplementen blijven innemen zoals gebruikelijk en zonder pauzes om bijwerkingen te voorkomen.

Algemene principes van orale en intraveneuze toediening van natriumdichlooracetaat

– U moet altijd beginnen met een kleinere dosis. Nadat de eerste DCA-cyclus is voltooid (bijv. een week of drie weken) en wanneer u zeker weet dat DCA goed wordt verdragen, kan de dosis worden verhoogd tot het gewenste niveau.

– Vitamine B1 en Alfa-liponzuur supplementen zijn noodzakelijk tijdens het nemen van DCA. Zij verminderen de kans op bijwerkingen en de intensiteit ervan. Wanneer DCA verantwoord en volgens de aanbevelingen wordt gebruikt, zal de hele ervaring hoogstwaarschijnlijk veilig en gezond zijn. Als u eenmaal de ideale DCA-sterkte hebt gevonden die voor u werkt, kunt u later proberen hogere doses te gebruiken, onnodig ongemak vermijden en betere resultaten bereiken.

Voor meer informatie, bezoek de DCA dosering en gebruik pagina.

Veiligheid van DCA en preventie van bijwerkingen

Natriumdichlooracetaat wordt beschouwd als een vrij veilige behandeling. Er zijn geen gevallen bekend waarin DCA een doodsoorzaak was. Als de aanbevelingen worden opgevolgd, kan het zonder problemen herhaaldelijk worden gebruikt. Sommige patiënten met congenitale melkziekte hebben meer dan 10 jaar onafgebroken DCA-behandeling gekregen. (Ref.)

Anderzijds kan DCA milde of matige bijwerkingen veroorzaken. Factoren die het risico bepalen zijn leeftijd, genetica, dosissterkte, doseringsschema en of er beschermende voedingssupplementen worden gebruikt bij het DCA-protocol. (Ref.)

De positieve kant is dat als iemand bijwerkingen ondervindt, deze tijdelijk zijn en verdwijnen na het stoppen met de toediening van DCA.

Bijwerkingen van DCA kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

– Neurologisch.

1) Perifere neuropathie. Dit uit zich meestal als een gevoel van tintelingen (‘pinnen en naalden’) in de tong, handen of voeten. Als de neuropathie genegeerd en onbehandeld blijft, kan deze zich ontwikkelen tot een gevoel van gevoelloosheid of zwakte in de handen of voeten. Normaal gesproken duurt het maanden voordat dit zich ontwikkelt. De bijwerking is omkeerbaar en verdwijnt meestal binnen enkele weken of maanden na het stoppen met DCA. Aanvullende suppletie met vitamine B1, alfa-liponzuur en andere natuurlijke voedingssupplementen kan het risico voorkomen/verminderen. Neuropathie als gevolg van eerdere chemotherapiebehandelingen, diabetes, alcoholisme, infecties of auto-immuunziekten kunnen soms het risico op het ontwikkelen van perifere neuropathie door DCA vergroten. (Ref.)

2) Slaperigheid, mentale mist, verwarring of stemmingswisselingen. Deze bijwerkingen kunnen tijdelijk optreden na toediening van DCA en verdwijnen meestal binnen een paar uur. Het innemen van medicijnen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden, zoals tetrahydrocannabinol, benzodiazepinen, opioïden, antipsychotica of andere soortgelijke medicijnen kan het risico verhogen, vooral als er al bijwerkingen van de eerdere medicijnen aanwezig zijn. Grote doses intraveneus DCA kunnen soms een lichte sedatie na de injectie veroorzaken. Aanvullende suppletie met vitamine B1, alfa-liponzuur en andere natuurlijke voedingssupplementen kan het risico voorkomen/verminderen.

– Maagdarmstelsel en lever.

1) Brandend maagzuur en misselijkheid. Deze bijwerkingen zijn tijdelijk, zeldzaam en treden meestal op als gevolg van een directe irritatie van het slijmvlies van het bovenste deel van het maagdarmkanaal door natriumdichlooracetaatpoeder of -oplossing. Zij kunnen echter nog steeds optreden bij inname van DCA-capsules. Als u maagklachten ervaart na inname van DCA, is een snelle oplossing het innemen van protonpompremmers zoals Omeprazol, Esomeprazol of Pantoprazol om het probleem te verhelpen. De bijwerking heeft een hoger risico voor mensen met een geschiedenis van maag- of spijsverteringsproblemen.

2) Milde asymptomatische leverenzymverhoging. Een zeldzame bijwerking van langdurige toediening van DCA. Bloedonderzoek van de patiënt kan een verhoging van het AST- en ALT-gehalte aantonen. De verhoging is echter meestal mild en de verhoging kan worden teruggebracht naar de uitgangsniveaus door een tijdelijke pauze van DCA of door het gebruik van natuurlijke supplementen voor de gezondheid van de lever, zoals mariadistel of essentiële fosfolipiden.

Als u meer wilt weten, lees dan het volledige artikel over de veiligheid en bijwerkingen van DCA.

Veilig gebruik

Om het risico van neurologische bijwerkingen van natriumdichlooracetaat te voorkomen/verminderen, is het belangrijkste wat men kan doen het innemen van beschermende supplementen. Deze supplementen worden zowel in ziekenhuizen als in natuurgeneeskundige klinieken gebruikt voor de behandeling van neurologische toxiciteit (bijv. diabetische of alcoholische neuropathie).

Vitamine B1 – thiamine of benfotiamine. (Noodzakelijk) (twee keer per dag, bij/na ontbijt en lunch)

De vitamine is de belangrijkste neuroprotectieve component van het DCA protocol. Het metabolisme van grote hoeveelheden natriumdichlooracetaat gedurende een langere tijd kan overmatige verbindingen en oxidatieve stress genereren die de cellen die onze perifere zenuwen ondersteunen kunnen beschadigen. (Ref.)

Om dit te voorkomen is aanvullende vitamine B1 suppletie cruciaal. Men speculeert dat thiamine of benfotiamine helpen bij het beheersen van de door DCA veroorzaakte stress op de perifere zenuwen, op een vergelijkbare manier als bij andere metabole neuropathische effecten. (Ref.)

Thiamine is de meest populaire en goedkope vorm van vitamine B1-suppletie. Benfotiamine, een in vet oplosbare versie van thiamine, bereikt het doel echter efficiënter, heeft daarom een beter neuroprotectief effect en vereist lagere hoeveelheden om hetzelfde resultaat te bereiken. (Ref.1), (Ref.2)

Vitamine B1 supplementen helpen ook bij het voorkomen van andere neurologische bijwerkingen bij langdurig gebruik van DCA.

Alfa-Liponzuur. (Noodzakelijk) (drie keer per dag, bij/na ontbijt, lunch en diner)

α-liponzuur (ALA) is een antioxidant die in elke cel voorkomt en ook in ons lichaam wordt gesynthetiseerd. De stof wordt gebruikt om de effecten van diabetische neuropathie te voorkomen en te verminderen. (Ref.)

Aangezien ALA een sterke antioxidant is, dient het als een verbinding die de neurale weefsels beschermt tegen overmatige oxidatieve stress veroorzaakt door natriumdichlooracetaat. (Ref.)

Dit betekent ook dat ALA niet mag worden gebruikt 2 dagen vóór en 7 dagen na chemotherapie om te voorkomen dat de effecten van de medicijnen worden verminderd.

Inname van ALA wordt ook afgeraden 2 dagen voor en 14 dagen na radiotherapie.

Acetyl-L-carnitine. (Aanbevolen) (drie keer per dag, bij/na ontbijt, lunch en diner)

Acetyl-L-carnitine (ALC) bevordert de groei en regeneratie van perifere zenuwweefsels. Daarom lijkt suppletie van ALC een redelijke optie voor iedereen die het DCA-protocol gebruikt. (Ref.)

Er zijn geen negatieve interacties tussen natriumdichlooracetaat en andere conventionele therapieën, waardoor het een wenselijke aanvulling is op behandelingen als vitamine B1 en ALA. ALC kan echter de effecten van Warfarin, een bloedverdunner, versterken.

Voor meer details over de juiste manier om een veilige ervaring te hebben, bekijk het volledige artikel over DCA bijwerking preventie.

dca sodium dichloroacetate dca sodium dichloroacetate
dcaguide.org sodium dichloroacetate dcaguide.org sodium dichloroacetate
dichloroacetate sodium salt molecular pubchem dichloroacetate sodium salt molecular pubchem
dichloroacetic acid pyruvate dehydrogenase dichloroacetic acid pyruvate dehydrogenase
drug wiki supplement how to use instructions drug wiki supplement how to use instructions
pure dca sodium dichloroacetate sds pure dca sodium dichloroacetate sds
pure dca sodium salt pure dca sodium salt
sigma solubility and synthesis sigma solubility and synthesis
sodium dichloroacetate metabolism msds sodium dichloroacetate metabolism msds
sodium dichloroacetate pyruvate dca sodium dichloroacetate pyruvate dca
sodium dichloroacetate side effects sodium dichloroacetate side effects
sodium salt of dichloroacetate sodium salt of dichloroacetate
what is dichloroacetate used for what is dichloroacetate used for
what is sodium dichloroacetate what is sodium dichloroacetate
wiki uses how to make dca guide wiki uses how to make dca guide

Geef een reactie